Πώς να αντιμετώπισετε και να αποτρέψετε το bullying [εκφοβισμό]

Πως να αντιμετώπισετε το bullying [εκφοβισμό] με τρόπο. 10 συμβουλές αντιμετώπισης του μπούλινγκ [σχολικού, εργασιακού και cyberbullying]
Πως να αντιμετώπισετε το bullying [εκφοβισμό] με τρόπο. 10 συμβουλές αντιμετώπισης του μπούλινγκ [σχολικού, εργασιακού και cyberbullying]

Ο εκφοβισμός [bullying] είναι η σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Και αποτελεί μια πραγματικότητα, που είναι αρρώστια για την κοινωνία μας. Επηρεάζει ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή πολιτισμού. Ο εκφοβισμός παίρνει πολλές μορφές. Από σωματική βία και λεκτική επίθεση, μέχρι συναισθηματική κακοποίηση.

Οι επιπτώσεις του μπούλινγκ μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Και να επηρεάσουν, τόσο τα θύματα όσο και τους δράστες. Έτσι σίγουρα θα έχει και μακροχρόνιες επιπτώσεις, τόσο για το θύμα όσο και τον δράστη.

Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε 10 συμβουλές αντιμετώπισης του bullying, για την αυτοπροστασία σας από τον εκφοβισμό. Αυτές οι συμβουλές αποτελούν και ένα εργαλείο ασπίδας του εαυτού σας, από αυτό το κακό. Τόσο σε επίπεδο σωματικής, όσο και ψυχολογικής ακεραιότητας.

Σημείωση: Οι παρακάτω συμβουλές προορίζονται για ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν την επαγγελματική συμβουλή. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε σοβαρό πρόβλημα εκφοβισμού, συνιστούμε να αναζητήσετε επαγγελματική υποστήριξη από ψυχολόγο, κρατικό φορέα, σχολικό σύμβουλο ή άλλον ειδικό από τον χώρο ψυχικής υγείας.

stopbullying.gr

Αντιμετώπιση του bullying με 10 συμβουλές αυτοπροστασίας [κατά του εκφοβισμού]

 1. Μιλήστε: Ενημερώστε κάποιον ενήλικο για το πρόβλημα του εκβοβισμού που βιώνετε.
 2. Κρατήστε αρχείο: Διατηρήστε αντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων, σχετικά με το cyberbullying.
 3. Μάθετε τους κανόνες: Κατανοήστε τους κανόνες σχετικά με τον εκφοβισμό στο σχολείο ή τον χώρο εργασίας.
 4. Αποφύγετε την επαφή: Αποφύγετε τον εκφοβιστή όσο είναι δυνατόν.
 5. Προστατευτείτε στο διαδίκτυο: Προστατευτείτε από τον κυβερνοεκφοβισμό.
 6. Διατηρήστε την ψυχική ανθεκτικότητα σας: Ζητήστε ψυχολογική υποστήριξη.
 7. Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας: Γνωρίστε τα νόμιμα δικαιώματά σας.
 8. Ενισχύστε το αυτοσεβασμό σας: Στηριχτείτε στην αυτοπεποίθησή σας.
 9. Βρείτε υποστήριξη από τους αγαπημένους σας: Μιλήστε με φίλους και οικογένεια.
 10. Σταματήστε τον εκφοβισμό: Στηριχτείτε σε ειδικούς για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα.

1η Αντιμετώπιση του bullying: Μιλήστε – Ενημερώστε κάποιον ενήλικο για το πρόβλημα bullying που βιώνετε

Ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα βήματα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού είναι η επικοινωνία και η ενημέρωση ενήλικων, που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια.

Η ενημέρωση ενός ενήλικου για το πρόβλημα του εκφοβισμού που βιώνετε είναι σημαντική, για πολλούς λόγους. Καταρχάς, σας προσφέρει τη δυνατότητα να μοιραστείτε το βάρος της κατάστασης με κάποιον που μπορεί να σας στηρίξει συναισθηματικά. Επιπλέον, ενημερώνοντας έναν ενήλικο, δημιουργείτε μια ακόμη πηγή υποστήριξης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού.

Η ενημέρωση ενός ενήλικου είναι επίσης σημαντική επειδή μπορεί να οδηγήσει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ενημερώντας τους γονείς, τους κηδεμόνες, ή τους διδάσκοντες, μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αντιμετώπισης του εκφοβισμού, σε σχολεία ή άλλα περιβάλλοντα. Επίσης, ενημερώντας ενήλικους, εξασφαλίζετε ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να παρέμβει και να προστατεύσει το θύμα. Ακόμα και αν δεν είστε σε θέση να το κάνετε μόνοι σας.

Η ενημέρωση ενός ενήλικου για τον εκφοβισμό είναι σημαντική για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει το θέμα σοβαρά. Και υποστηρίζει την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Μόνο με την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη της κοινωνίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα που δεν ανέχεται τον εκφοβισμό και προωθεί την αλληλεγγύη και τη σεβαστή και αξιοπρεπή συμπεριφορά.

2η Αντιμετώπιση του bullying: Κρατήστε αρχείο – Διατηρήστε αντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το cyberbullying

Η διατήρηση αντιγράφων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το διαδικτυακό bullying είναι ένα σημαντικό μέτρο προστασίας και αυτοπροστασίας για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Η διατήρηση ενός αρχείου με αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να είναι χρήσιμη σε πολλούς τρόπους:

 • Καταγραφή των συμβάντων: Κρατώντας αρχείο με τις ημερομηνίες, τους τρόπους και το περιεχόμενο των διαδικτυακών επιθέσεων, έχετε ένα συγκριτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση και αντιμετώπιση της κατάστασης από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
 • Αντιμετώπιση του δράστη: Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αναφέρετε το διαδικτυακό bullying σε αρχές ή πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδείξεις, για την ταυτοποίηση του δράστη και την λήψη κατάλληλων μέτρων.
 • Συζήτηση με ενήλικους: Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσετε την κατάστασή σας σε γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, ή άλλους ενήλικες που μπορούν να σας υποστηρίξουν.
 • Νομική διαδικασία: Σε πολλές περιπτώσεις, το διαδικτυακό bullying αποτελεί παραβίαση του νόμου. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές διαδικασίες κατά του δράστη.
 • Ψυχολογική αποτελεσματικότητα: Η καταγραφή των συμβάντων μπορεί να βοηθήσει τα θύματα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Και να εξισορροπήσουν το ψυχολογικό τους κομμάτι.

Καθώς το διαδικτυακό bullying απαιτεί συχνά αποδείξεις για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, η διατήρηση ενός αρχείου με αποδεικτικά στοιχεία είναι μια απαραίτητη διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει. Τόσο τα θύματα. όσο και την αντιμετώπιση του προβλήματος πιο ολιστικά.

3η Αντιμετώπιση του bullying: Μάθετε τους κανόνες – Κατανοήστε τους κανόνες σχετικά με τον εκφοβισμό στο σχολείο ή στον χώρο εργασίας σας

Η κατανόηση των κανόνων που διέπουν τον εκφοβισμό στο σχολείο ή στον χώρο εργασίας σας είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να μάθετε τους σχετικούς κανόνες:

 • Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Συμπεριφοράς: Σε πολλά σχολεία και χώρους εργασίας υπάρχουν οδηγοί συμπεριφοράς ή κώδικες δεοντολογίας, που περιλαμβάνουν τους κανόνες σχετικά με τον εκφοβισμό. Ανατρέξτε σε αυτούς τους οδηγούς για να ενημερωθείτε για τους κανόνες.
 • Συζητήστε με εκπαιδευτικούς ή ανώτερους: Σε περίπτωση που είστε στο σχολείο, μιλήστε με τους εκπαιδευτικούς ή τους υπεύθυνους για το κατά πόσον υπάρχουν κανόνες κατά του εκφοβισμού και πώς εφαρμόζονται.
 • Συμβουλευτείτε από τους καλούς συναδέλφους σας: Στον χώρο εργασίας, συζητήστε με τους πιο κοντινούς σας συναδέλφους, που είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες του χώρου για τον εκφοβισμό. Αυτοί μπορεί να σας παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες.
 • Έρευνα: Κάντε έρευνα σε σχετικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τον εκφοβισμό στην περιοχή σας. Αν γνωρίζετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να τα υπερασπιστείτε πιο αποτελεσματικά.
 • Συμμόρφωση: Ακολουθήστε πάντα τους κανόνες και τις διαδικασίες που περιγράφονται στους οδηγούς συμπεριφοράς. Η συμμόρφωση μπορεί να σας προστατεύσει και να διευκολύνει την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, όταν αυτός συμβαίνει.

4η Αντιμετώπιση του bullying: Αποφύγετε την επαφή – Αποφύγετε τον εκφοβιστή όσο μπορείτε…

Η αποφυγή της επαφής με τον εκφοβιστή είναι μια από τις στρατηγικές αυτοπροστασίας κατά του εκφοβισμού. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να αποφύγετε την επαφή με τον εκφοβιστή:

 • Μείνετε σε ομάδα: Αν είστε στο σχολείο ή στον χώρο εργασίας, προσπαθήστε να μην μένετε μόνοι. Η ύπαρξη φίλων ή συναδέλφων μπορεί να σας προστατεύσει από τον εκφοβισμό.
 • Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου: Αν χρειάζεστε να επικοινωνήσετε με κάποιον και φοβάστε την αντιμετώπιση από κοντά, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο.
 • Ενημερώστε έναν ενήλικο: Αν αντιμετωπίζετε σοβαρό εκφοβισμό, ενημερώστε έναν ενήλικο που μπορεί να σας βοηθήσει. Αυτό μπορεί να είναι ένας γονέας, ένας εκπαιδευτικός ή ένας ανώτερος στον χώρο εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε ασφαλείς διαδρομές: Στον δρόμο προς το σχολείο ή τον χώρο εργασίας, επιλέξτε ασφαλείς διαδρομές. Που είναι καλά φωτισμένες και έχουν κίνηση. Αυτό μπορεί να αποτρέψει τυχόν επαφές με τον εκφοβιστή.
 • Περιορίστε την προσωπική πληροφορία: Προσέξτε να μην αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σε άγνωστα άτομα στο διαδίκτυο. Όπως τη διεύθυνση σας ή τον αριθμό του τηλεφώνου.
 • Αποφεύγετε την απομόνωση: Αν κάποιος προσπαθεί να σας απομονώσει από τους φίλους σας ή την κοινωνία, αντισταθείτε σε αυτό και προσπαθήστε να παραμείνετε συνδεδεμένοι.

Οι παραπάνω συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε επαφές με τον εκφοβιστή και να διατηρήσετε την ασφάλειά σας. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε επίσης υποστήριξη από ενήλικους και αρμόδιες αρχές, όταν αντιμετωπίζετε τον εκφοβισμό.

5η Αντιμετώπιση του bullying: Προστατευτείτε στο διαδίκτυο – Προστατευτείτε από τον κυβερνοεκφοβισμό

Ο κυβερνοεκφοβισμός μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογική και συναισθηματική σας ευημερία. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να προστατευτείτε από τον κυβερνοεκφοβισμό:

 • Διατηρήστε τα προφίλ σας ιδιωτικά: Ρυθμίστε τα προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα και άλλες πλατφόρμες ώστε να είναι ιδιωτικά. Αυτό θα περιορίσει την πρόσβαση άγνωστων στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Μην αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες: Προσέξτε να μην δίνετε προσωπικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας ή τη σχολική/εργασιακή σας τοποθεσία, σε άγνωστα άτομα στο διαδίκτυο.
 • Αποφύγετε την αποδοκιμασία και το τρολάρισμα τους: Αν αντιμετωπίσετε κυβερνοεκφοβισμό, απλά αγνοήστε τα αποδοκιμαστικά σχόλια ή τα μηνύματα. Οι εκφοβιστές συχνά αναζητούν αντιδράσεις.
 • Αναφέρετε τον κυβερνοεκφοβισμό: Αν δεχθείτε κυβερνοεκφοβισμό, αναφέρετέ τον στις αρμόδιες αρχές. Όπως τον διαχειριστή της πλατφόρμας ή την αστυνομία [δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος]. Η συνεργασία με τις αρχές είναι σημαντική, για τον τερματισμό του cyberbullying.
 • Μείνετε προσεκτικοί με τα κοινωνικά δίκτυα: Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να είναι εργαλεία cyberbullying [κυβερνοεκφοβισμού]. Αν εντοπίσετε εκφοβιστικές δραστηριότητες, αναφέρετέ τες και αποφεύγετε την ενασχόληση σας με τους Haters.
 • Χρησιμοποιήστε το Φίλτρο Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων: Ορισμένες πλατφόρμες και υπηρεσίες παρέχουν φίλτρα ανεπιθύμητων μηνυμάτων, που μπορούν να σας προστατεύσουν από ανεπιθύμητη επαφή.
 • Συνεργασία με Άλλους: Ενημερώστε τους φίλους και την οικογένειά σας για τυχόν περιστατικά κυβερνοεκφοβισμού και ζητήστε την υποστήριξή τους.

Να θυμάστε ότι ο κυβερνοεκφοβισμός [cyberbullying] μπορεί να είναι επιζήμιος. Και ότι η αναφορά του στις αρμόδιες αρχές είναι ιδιαίτερα σημαντική.

6η Αντιμετώπιση του bullying: Διατηρήστε την ψυχική σας ανθεκτικότητα – Ζητήστε ψυχολογική υποστήριξη

Η διατήρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι αναγκαία όταν αντιμετωπίζετε το bullying και το cyberbullying. Και τα δύο μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την ψυχολογική σας ευημερία. Και η αντιμετώπιση τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Εδώ είναι μερικές συμβουλές για τη διατήρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας:

 • Αναγνωρίστε το πρόβλημα: Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε ότι αντιμετωπίζετε το bullying ή το cyberbullying. Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος είναι σημαντική για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα.
 • Μιλήστε με κοντινά και φιλικά άτομα: Έχετε την υποστήριξη των φίλων, της οικογένειάς σας ή άλλων κοντινών ανθρώπων. Η ανοικτή επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπίσετε το άγχος και το στρες.
 • Ζητήστε Ψυχολογική Υποστήριξη: Οι επαγγελματίες της ψυχολογίας μπορούν να παράσχουν υποστήριξη και συμβουλές για τη διαχείριση του στρες και του άγχους που προκαλεί το bullying. Εξετάστε την προσφυγή σε έναν ψυχολόγο.
 • Εφαρμόστε στρατηγικές διαχείρισης του στρες: Μάθετε τεχνικές διαχείρισης του στρες όπως η αναπνοή και η χαλάρωση. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε καλύτερα το άγχος και το στρες.
 • Εστιάστε στον εαυτό σας: Προσπαθήστε να αναπτύξετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση σας. Κατανοήστε ότι το bullying δεν καθορίζει την αξία σας.
 • Ασκηθείτε: Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση του στρες. Και στη βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας.
 • Συνεργαστείτε με επαγγελματία ψυχικής υγείας: Αν αντιμετωπίζετε δύσκολη κατάσταση, μην διστάστε να συνεργαστείτε με εξειδικευμένο επαγγελματία. Όπως ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Η επαγγελματική υποστήριξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του bullying και του cyberbullying στη ψυχολογική σας υγεία.

7η Αντιμετώπιση του bullying: Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας – Γνωρίστε τα νόμιμα δικαιώματά σας

Γνωρίστε τα δικαιώματά σας όταν αντιμετωπίζετε το bullying και το cyberbullying. Ορισμένα από τα βασικά δικαιώματα που πρέπει να γνωρίζετε περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δικαίωμα στην Ασφάλεια: Έχετε το δικαίωμα να αισθάνεστε ασφάλεια. Και να νιώθετε προστατευμένοι από κάθε μορφή βίας ή απειλής, συμπεριλαμβανομένου του bullying.
 • Δικαίωμα στην Ιδιωτικότητα: Το bullying μπορεί να συνδέεται με παραβιάσεις της ιδιωτικότητάς σας. Γνωρίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητά σας στο διαδίκτυο.
 • Δικαίωμα στην Ελευθερία της Έκφρασης: Έχετε το δικαίωμα να εκφράζετε τις απόψεις σας, χωρίς να υποκύπτετε σε απειλές ή εκφοβισμό.
 • Δικαίωμα στην Εκπαίδευση: Το bullying στο σχολείο παραβιάζει το δικαίωμά σας στην εκπαίδευση. Γνωρίζετε ότι επιβάλλεται να έχετε το δικαίωμα σε ένα ασφαλές περιβάλλον εκπαίδευσης;
 • Δικαίωμα στην Ισότητα: Δεν πρέπει να έχετε διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλων παραγόντων. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα σας να αντιμετωπίζεστε με ισότιμο τρόπο. Και να μην δέχεστε ρατσισμό ή διάκριση.
 • Δικαίωμα στην Προστασία: Έχετε το δικαίωμα να προστατεύεστε από απειλές, εκφοβισμό και βία. Οι αρχές πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία σας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε αυτά τα δικαιώματα. Και να είστε έτοιμοι να τα υπερασπιστείτε αν τα παραβιάσουν. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό ή μιλήστε με μια νομική αρχή, αν νιώθετε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάζονται.

8η Αντιμετώπιση του bullying: Ενισχύστε το αυτοσεβασμό σας – Στηριχτείτε στην αυτοπεποίθησή σας

Η ενίσχυση του αυτοσεβασμού σας είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του bullying και την αυτοπροστασία σας. Εδώ είναι μερικές συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ενισχύσετε τον αυτοσεβασμό σας:

 • Θετική “αυτο-λογοκρισία”: Μάθετε να αξιολογείτε τον εαυτό σας θετικά. Συχνά, οι άνθρωποι που δέχονται bullying, αρχίζουν να αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους. Προσπαθήστε να εστιάσετε στις θετικές σας πτυχές και επιτυχίες.
 • Επικοινωνία: Συζητήστε τα αισθήματά σας με φίλους, οικογένεια, ή ειδικούς. Η ανοικτή επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του αυτο-κατακριτικού διαλόγου που μπορεί να προκαλέσει το bullying για εσάς.
 • Στόχοι: Θέστε στόχους και επικεντρωθείτε στην επίτευξή τους. Η επίτευξη μικρών ή μεγαλύτερων στόχων, μπορεί να σας δώσει μια μεγάλη αίσθηση επιτυχίας και δύναμης.
 • Φυσική υγεία: Φροντίστε το σώμα σας. Καλή διατροφή και άσκηση μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική σας υγεία.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Επενδύστε στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων. Η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μπορεί να σας δώσει αίσθηση αυτοπεποίθησης.
 • Ψυχολογική υποστήριξη: Εάν νιώθετε ότι δυσκολεύεστε να αντιμετωπίσετε τον κατακριτέο για εσάς διάλογο ή την ανασφάλεια, συμβουλευθείτε έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο.
 • Συμμετοχή: Συμμετέχετε σε κοινωνικές δραστηριότητες και κοινότητες που σας ενδιαφέρουν. Η συμμετοχή σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο αποδεκτοί και σίγουροι για τον εαυτό σας.

Να θυμάστε πάντα ότι: Ο αυτοσεβασμός είναι κλειδί για την αντιμετώπιση του bullying και την προστασία του εαυτού σας. Εργαστείτε με αυτόν και ζητήστε υποστήριξη όταν τη χρειαστείτε.

9η Αντιμετώπιση του bullying: Βρείτε υποστήριξη από τους αγαπημένους σας – Μιλήστε με φίλους και οικογένεια

Η υποστήριξη από τους αγαπημένους σας μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα στην αντιμετώπιση του bullying. Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να βρείτε υποστήριξη από τους φίλους και την οικογένειά σας:

 • Μοιραστείτε τα συναισθήματά σας: Μιλήστε ανοικτά με τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς σας για τον εκφοβισμό που βιώνετε. Εξηγήστε τα συναισθήματα που νιώθετε και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη ζωή σας.
 • Ζητήστε συμβουλές: Οι φίλοι και τα μέλη της οικογένειάς σας μπορεί να σας προσφέρουν συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσετε τον εκφοβισμό. Ακούστε τις απόψεις τους και συζητήστε τες, μαζί τους.
 • Αναζητήστε συμπαράσταση: Ζητήστε από τους φίλους σας να σας στηρίξουν ψυχολογικά και να είναι δίπλα σας, όταν χρειάζεστε κάποιον να μιλήσετε.
 • Κοινοποιήστε το με τους γονείς σας: Οι γονείς σας είναι μια σημαντική πηγή υποστήριξης. Μοιραστείτε μαζί τους τις εμπειρίες σας και τους φόβους σας, σχετικά με τον εκφοβισμό.
 • Αναζητήστε επαγγελματική Βοήθεια: Εάν αισθάνεστε ότι χρειάζεστε περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη, μπορείτε να συναντήσετε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας όπως ψυχολόγο ή ψυχίατρο.
 • Διατηρήστε ανοικτές γραμμές επικοινωνίας: Κρατήστε ανοικτές γραμμές επικοινωνίας με τους φίλους και την οικογένειά σας. Ανταλλάξτε απόψεις, συναισθήματα και νέα σχετικά με την πορεία σας στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

Η υποστήριξη από τα αγαπημένα σας πρόσωπα μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση σας. Και να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τον εκφοβισμό με περισσότερη δύναμη.

10η Αντιμετώπιση του bullying: Σταματήστε τον εκφοβισμό τώρα – Στηριχτείτε σε ειδικούς για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα

Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρό εκφοβισμό, είναι σημαντικό να αναζητήσετε επαγγελματική υποστήριξη για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Οι ειδικοί μπορούν να σας παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση. Ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να σταματήσετε τον εκφοβισμό τώρα και να αναζητήσετε τη βοήθεια ειδικών, περιλαμβάνουν:

 1. Συνάντηση με έναν Ψυχολόγο: Οι ψυχολόγοι είναι εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του εκφοβισμού. Μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε το άγχος και την καταθλιψη, που μπορεί να προκύψουν από τον εκφοβισμό.
 2. Συμβουλευτείτε έναν Σχολικό Σύμβουλο: Οι σχολικοί σύμβουλοι είναι ειδικοί που μπορούν να παράσχουν υποστήριξη σε μαθητές που αντιμετωπίζουν εκφοβισμό στο σχολείο. Μπορούν να σας καθοδηγήσουν σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.
 3. Επικοινωνήστε με έναν Παιδοψυχίατρο: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικοί παιδοψυχίατροι μπορεί να απαιτούνται για να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν τις σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις του εκφοβισμού.
 4. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για τον Κυβερνοεκφοβισμό: Ο κυβερνοεκφοβισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από ειδικούς στον τομέα της διαδικτυακής ασφάλειας. Είναι σημαντικό να μάθετε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας στο διαδίκτυο. Και να αναφέρετε τυχόν περιστατικά κυβερνοεκφοβισμού αμέσως.
 5. Συμμετάσχετε σε Ομάδα Υποστήριξης: Υπάρχουν ομάδες υποστήριξης που ασχολούνται με τον εκφοβισμό. Συμμετέχοντας σε μια τέτοια ομάδα, μπορείτε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και να αποκτήσετε υποστήριξη από άλλα άτομα με το ίδιο πρόβλημα.

Bullying: Πως αντιμετωπίζεται με την πρόληψη ο εκφοβισμός;

Ο εκφοβισμός αντιμετωπίζετε από όλους μας προληπτικά με:

Καθιέρωση σαφών πολιτικών και κανόνων

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την πρόληψη του εκφοβισμού είναι η θέσπιση σαφών πολιτικών και κανόνων, που να απαγορεύουν την εκφοβιστική συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να γίνει σε σχολεία, χώρους εργασίας και άλλα κοινοτικά περιβάλλοντα. Οι πολιτικές θα πρέπει να κοινοποιούνται με σαφήνεια και συνέπεια. Και οι συνέπειες θα πρέπει να διευκρινίζονται με σαφήνεια, σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες.

Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους σχετικά με το bullying (εκφοβισμό)

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την πρόληψη του εκφοβισμού. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν τι είναι το bullying (εκφοβισμός). Γιατί συμβαίνει και πώς να το αναγνωρίσουν. Τα σχολεία, τα κοινοτικά κέντρα και άλλοι οργανισμοί μπορούν να παρέχουν προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Για να βοηθήσουν καλύτερα τους ανθρώπους να κατανοήσουν το πρόβλημα του εκφοβισμού και πώς να το αποτρέψουν.

Ενθαρρύνετε την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό

Η ενθάρρυνση της ενσυναίσθησης και του σεβασμού μπορεί να βοηθήσει πολύ στην πρόληψη του εκφοβισμού. Όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και σέβονται ο ένας τον άλλον, είναι λιγότερο πιθανό να εκφοβίσουν ή να παρενοχλήσουν τους άλλους.

Τα σχολεία και άλλοι οργανισμοί μπορούν να προάγουν την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό, διδάσκοντας δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, ενθαρρύνοντας την ομαδική εργασία και καλλιεργώντας μια αίσθηση ενότητας στην κοινότητα που ανήκετε.

Παρακολούθηση της χρήσης της τεχνολογίας

Δεδομένου ότι το cyberbullying είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η χρήση της τεχνολογίας. Οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των παιδιών τους. Και τα σχολεία και οι χώροι εργασίας, μπορούν να παρακολουθούν στα νόμιμα πλαίσια, τη δραστηριότητα των υπολογιστών και του διαδικτύου, για να διασφαλίσουν ότι συμπεριφορά εκφοβισμού δεν λαμβάνει χώρα.

Ενθαρρύνετε την αναφορά του bullying

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να αναφέρουν συμπεριφορές εκφοβισμού όταν τις βλέπουν. Αυτό μπορεί να γίνει με τη δημιουργία ενός ασφαλούς συστήματος αναφοράς, όπου οι άνθρωποι μπορούν να αναφέρουν το bullying (εκφοβισμό) ανώνυμα και χωρίς φόβο αντεκδίκησης. Τα σχολεία και οι χώροι εργασίας μπορούν επίσης να παρέχουν υποστήριξη στα θύματα και να διασφαλίζουν ότι οι αναφορές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Παρέχετε υποστήριξη στα θύματα του εκφοβισμού

Τα θύματα εκφοβισμού χρειάζονται υποστήριξη άμεσα. Για να τα βοηθήσετε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του εκφοβισμού. Τα σχολεία και άλλοι οργανισμοί μπορούν να παρέχουν συμβουλές, ομάδες υποστήριξης και άλλους πόρους για να βοηθήσουν τα θύματα να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του εκφοβισμού.

Είναι σημαντικό να καλλιεργήσετε ένα θετικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον. Όπου όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι και εκτιμημένοι. Αυτό μπορεί να γίνει με την προώθηση της διαφορετικότητας, την ενθάρρυνση θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων διαφορετικού υπόβαθρου και τον εορτασμό των μοναδικών ιδιοτήτων κάθε ατόμου. Προωθήστε ένα θετικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον.

Στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού από γονείς, δασκάλους, επαγγελματίες υγείας και επίσημου κράτους δικαιοσύνης

Η πρόληψη του εκφοβισμού απαιτεί συλλογική προσπάθεια από άτομα, οικογένειες, σχολεία και κοινότητες.

Μερικές από τις αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης περιλητικά είναι:

 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Τα σχολεία και οι κοινότητες θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τον εκφοβισμό, τις επιβλαβείς συνέπειές του και πώς να τον αποτρέψουν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης για δασκάλους, γονείς και μαθητές. Καθώς επίσης και δημόσιες εκστρατείες για την προώθηση της ευγένειας, του σεβασμού και της ενσυναίσθησης.
 • Γονική συμμετοχή: Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή των παιδιών τους. Να παρακολουθούν διακριτικά τη συμπεριφορά τους και να τους διδάσκουν κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες και στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων.
 • Θετικό σχολικό κλίμα: Τα σχολεία πρέπει να δημιουργήσουν ένα θετικό και χωρίς αποκλεισμούς σχολικό κλίμα. Που θα προάγει το σεβασμό, την ενσυναίσθηση και τη διαφορετικότητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή πολιτικών κατά του εκφοβισμού, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ενθάρρυνση προγραμμάτων υποστήριξης και καθοδήγησης από επαγγελματίες υγείας.
 • Ενδυνάμωση παρευρισκομένων: Οι παρευρισκόμενοι μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη του εκφοβισμού. Μιλώντας και αναφέροντας συμπεριφορές εκφοβισμού. Τα σχολεία και οι κοινότητες μπορούν να ενδυναμώσουν τους παρευρισκόμενους. Παρέχοντάς τους τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση, για να παρεμβαίνουν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.
 • Δικαιοσύνη: Οι προσεγγίσεις για δικαιοσύνη μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη του εκφοβισμού. Προωθώντας την υπευθυνότητα, την ενσυναίσθηση και τη συμφιλίωση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Η αποκαταστατική δικαιοσύνη περιλαμβάνει τη συγκέντρωση του θύματος, του νταή και άλλων θιγόμενων μερών για την διαιτησία και την άμεση επίλυση του προβλήματος.