Σχολικός εκφοβισμός: 7 + 7 τρόποι αντιμετώπισης του bullying με την συμμαχία γονέων και νέων

Σχολικός εκφοβισμός: Τρόποι αντιμετώπισης από γονείς και νέους
Σχολικός εκφοβισμός: Τρόποι αντιμετώπισης από γονείς και νέους

Ο σχολικός εκφοβισμός και ο τρόπος αντιμετώπισης του από τους γονείς και νέους, αποτελούν δύο ζητήματα που απασχολούν σήμερα όλες τις εκπαιδευτικές κοινότητες παγκοσμίως. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει χιλιάδες παιδιά και νέους, σε όλο τον κόσμο. Αφήνοντας τους σημαντικά ψυχολογικά και συναισθηματικά αποτυπώματα.

Παρακάτω, θα εξετάσουμε περιληπτικά τους τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού από την μεριά των γονιών και των νέων. Αποδίδοντας έμφαση στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ γονέων και νέων.

Θα παρουσιάσουμε πρακτικές στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος.

Στην πορεία αυτής της αναφοράς, θα εξετάσουμε τον ρόλο της συναισθηματικής υποστήριξης, της αυτοπεποίθησης, και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ γονέων και νέων, στην αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής κοινωνικής πρόκλησης.

Σχολικός εκφοβισμός: 7 Τρόποι αντιμετώπισης από τους γονείς

Οι γονείς διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Αποτελούν συχνά την πρώτη γραμμή άμυνας για τα παιδιά τους. Και μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο σπίτι.

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους οι γονείς μπορούν να εμπλακούν:

 1. Εκπαιδεύστε τον εαυτό σας: Οι γονείς μπορούν να εκπαιδευτούν για τις διάφορες μορφές εκφοβισμού. Πώς να αναγνωρίζουν τα σημάδια bullying και τι να κάνουν εάν το παιδί τους υφίσταται bullying (εκφοβισμό). Μπορούν επίσης να μάθουν για τους πόρους και την υποστήριξη που διατίθενται στην κοινότητά τους.
 2. Ακρόαση και στήριξη: Οι γονείς πρέπει να ακούν προσεκτικά τα παιδιά τους και να τους προσφέρουν συμπαράσταση. Οι παιδικές εμπειρίες πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά και να αναλύονται με ευαισθησία.
 3. Μιλήστε στα παιδιά σας : Οι γονείς μπορούν να έχουν ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις με τα παιδιά τους σχετικά με το bullying (εκφοβισμό). Συμπεριλαμβανομένου του τι είναι ο εκφοβισμός και ποιες οι μορφές του, πώς να τον αναγνωρίσουν και πώς να αντιδράσουν. Μπορούν επίσης να διδάξουν στα παιδιά τους την ενσυναίσθηση, την καλοσύνη και τον σεβασμό για τους άλλους.
 4. Συνεργασία με το σχολείο: Οι γονείς πρέπει να συνεργάζονται στενά με το σχολείο. Αναφέροντας πάντα τα περιστατικά εκφοβισμού και συμμετέχοντας στην αναζήτηση λύσεων.
 5. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης: Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα. Προάγοντας την θετική αυτοεκτίμηση και αυτοπροστασία.
 6. Παρακολουθείστε διακριτικά τη συμπεριφορά των παιδιών σας: Οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών τους στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης. Για να διασφαλίσουν ότι δεν εμπλέκονται ή δεν υφίστανται σε cyber-bullying (cyber-εκφοβισμό). Μπορούν επίσης να διδάξουν στα παιδιά τους την υπεύθυνη ψηφιακή πλοήγηση.
 7. Γίνετε συνήγοροι στην αλλαγή: Οι γονείς μπορούν να υποστηρίξουν πολιτικές και προγράμματα στις κοινότητές τους και στα σχολεία τους. Και να προωθούν θετικές συμπεριφορές, αποτρέποντας το bullying (εκφοβισμό). Μπορούν επίσης να συνεργαστούν και με άλλους γονείς και ηγέτες της κοινότητας, για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά.

Σχολικός εκφοβισμός: 7 Τρόποι αντιμετώπισης από τους νέους

Οι νέοι δεν είναι μόνο θύματα εκφοβισμού. Μπορούν επίσης να είναι ισχυροί σύμμαχοι στον αγώνα εναντίον του.

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους οι νέοι μπορούν να εμπλακούν:

 1. Μιλήστε ανοιχτά: Οι νέοι μπορούν να μιλήσουν εναντίον του εκφοβισμού. Λέγοντας στους γονείς, τους δασκάλους ή άλλους έμπιστους ενήλικες, εάν αυτοί ή κάποιος που γνωρίζουν υφίσταται bullying (εκφοβισμό). Μπορούν επίσης να αναφέρουν ανώνυμα το bullying (εκφοβισμό). Μέσω τηλεφωνικών γραμμών ή διαδικτυακών συστημάτων αναφοράς.
 2. Υποστηρίξτε τους άλλους: Η νεολαία μπορεί να υπερασπιστεί και τους άλλους που υφίστανται bullying (εκφοβισμό). Πως; Μα μιλώντας ανοιχτά, προσφέροντας υποστήριξη ή παρεμβαίνοντας στην κατάσταση. Οι συμμαθητές σε μια τάξη μπορούν να βοηθήσουν άμεσα ένα παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Προσεγγίζοντας το και εντάσσοντας το σε μια παρέα, έτσι ώστε να μην είναι απομονωμένο. Με το τρόπο αυτό θα είναι πιο δύσκολο στα άτομα που το παρενοχλούν, να το πλησιάσουν και να του επιτεθούν. Επιπλέον το παιδί που είναι θύμα bulling θα αισθανθεί μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και θα ορθώσει πιο εύκολα το ανάστημά του, όταν ξέρει ότι υπάρχει μια ομάδα παιδιών που τον υπερασπίζεται.
 3. Συμμετέχετε: Οι νέοι μπορούν να εμπλακούν σε δραστηριότητες και προγράμματα στην κοινότητα και το σχολείο τους που προωθούν θετικές συμπεριφορές και αποτρέπουν το bullying (εκφοβισμό). Μπορούν επίσης να γίνουν εθελοντές ή να ενταχθούν σε οργανισμούς, που εστιάζουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά.
 4. Χρησιμοποιήστε τα κοινωνικά μέσα για καλό: Οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαδώσουν θετικά μηνύματα. Και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τον αντίκτυπο του εκφοβισμού. Μπορούν επίσης να προωθήσουν πόρους και υποστήριξη που είναι διαθέσιμη, για όσους υφίστανται bullying (εκφοβισμό).
 5. Συναισθηματική Υποστήριξη: Οι νέοι μπορούν να στηρίζουν τους φίλους τους που είναι θύματα εκφοβισμού, δείχνοντας τους ανθρωπιά και κατανόηση .Όταν οι νέοι προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη, δημιουργούν ένα ασφαλές καταφύγιο για τους φίλους τους, που αντιμετωπίζουν εκφοβισμό. Οι θύματα αισθάνονται ότι υπάρχει κάποιος που τους στηρίζει και τα κατανοεί. Κάτι που είναι ουσιαστικό για την ψυχική τους ευημερία.
 6. Αναφορά στο Σχολείο: Οι νέοι πρέπει να μην φοβούνται να αναφέρουν περιστατικά εκφοβισμού στους εκπαιδευτικούς τους. Η σωστή αναφορά μπορεί να συμβάλει στη διακοπή των επιθέσεων.
 7. Δημιουργία Φιλικών Σχέσεων: Η δημιουργία φιλικών σχέσεων και ο σεβασμός προς τους άλλους είναι κλειδιά, για τη μείωση του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον.

Σχολικός εκφοβισμός: Τρόποι αντιμετώπισης με αποτελεσματικές στρατηγικές μέσω της συμμετοχής γονέων και νέων

Η συμμετοχή γονέων και νέων στον αγώνα κατά του εκφοβισμού απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια και αποτελεσματικές στρατηγικές. Η συνεργασία μεταξύ γονέων και νέων αποτελεί τον ισχυρότερο σύμμαχο στην καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.

Γονείς και νέοι μπορούν να συνεργαστούν ως εξής:

 • Κατανόηση της εμπειρίας των νέων: Οι γονείς πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους. Αναγνωρίζοντας ότι οι νέοι μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα που διαφέρουν από την δική τους εμπειρία.
 • Κοινοί στόχοι για το σχολείο: Γονείς και παιδιά μπορούν να συζητήσουν τους στόχους τους για το σχολείο. Και να εργαστούν από κοινού, για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος.
 • Παροχή εκπαίδευσης: Οι γονείς και οι νέοι πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με το bullying (εκφοβισμό), τις επιπτώσεις του και τι μπορούν να κάνουν για να τον αποτρέψουν. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω εργαστηρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων και προγραμμάτων ενημέρωσης της κοινότητας.
 • Δημιουργήστε ασφαλείς χώρους για συζήτηση: Οι γονείς και οι νέοι χρειάζονται ασφαλείς χώρους. Για να συζητήσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με το bullying (εκφοβισμό). Και να μοιραστούν στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ομάδων υποστήριξης, φόρουμ και προγραμμάτων καθοδήγησης.
 • Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία: Οι γονείς και οι νέοι πρέπει να αισθάνονται άνετα μιλώντας για το bullying (εκφοβισμό) και τον αντίκτυπό του. Η ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας μπορεί να γίνει μέσω διασκέψεων γονέων και δασκάλων, σχολικών συνελεύσεων και κοινοτικών εκδηλώσεων.
 • Καλλιεργήστε την αίσθηση της κοινότητας: Οι γονείς και οι νέοι πρέπει να αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας. Κοινότητας που έχει δεσμευτεί να αποτρέψει και να ανταποκριθεί στο bullying (εκφοβισμό). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων ενημέρωσης της κοινότητας, ευκαιριών εθελοντών και σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Πρότυπο συμπεριφοράς: Οι γονείς μπορούν να είναι πρότυπο συμπεριφοράς για τα παιδιά τους. Η αντιμετώπιση των άλλων με σεβασμό και καλή συμπεριφορά μπορεί να μεταδοθεί στα παιδιά ως παράδειγμα.

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλη την κοινωνία…

Η συνεργασία μεταξύ γονέων και νέων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Μέσω ανοικτής επικοινωνίας, παιδείας και αμοιβαίας στήριξης, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Χωρίς τον φόβο και τον εκφοβισμό.