Εμπλοκή γονέων και νέων στο bullying (εκφοβισμό)

Το bullying (εκφοβισμός) είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που επηρεάζει άτομα κάθε ηλικίας, φύλου και υπόβαθρου.

Μπορεί να λάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, λεκτικής, συναισθηματικής και ψηφιακής παρενόχλησης.

Η απάντηση στο bullying (εκφοβισμό) απαιτεί μια συντονισμένη προσπάθεια που περιλαμβάνει άτομα, κοινότητες και ιδρύματα. Η συμμετοχή των γονέων και των νέων στον αγώνα κατά του εκφοβισμού είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος όπου το bullying (εκφοβισμός) δεν είναι ανεκτός.

Συμμετοχή γονέων στον αγώνα κατά του εκφοβισμού

Οι γονείς διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Αποτελούν συχνά την πρώτη γραμμή άμυνας για τα παιδιά τους και μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο σπίτι.

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους οι γονείς μπορούν να εμπλακούν:

 • Εκπαιδεύστε τον εαυτό τους: Οι γονείς μπορούν να εκπαιδευτούν για τις διάφορες μορφές εκφοβισμού, πώς να αναγνωρίζουν τα σημάδια και τι να κάνουν εάν το παιδί τους υφίσταται bullying (εκφοβισμό). Μπορούν επίσης να μάθουν για τους πόρους και την υποστήριξη που διατίθενται στην κοινότητά τους.
 • Μιλήστε στα παιδιά τους: Οι γονείς μπορούν να έχουν ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις με τα παιδιά τους σχετικά με το bullying (εκφοβισμό), συμπεριλαμβανομένου του τι είναι, πώς να τον αναγνωρίσουν και πώς να αντιδράσουν. Μπορούν επίσης να διδάξουν στα παιδιά τους την ενσυναίσθηση, την καλοσύνη και τον σεβασμό για τους άλλους.
 • Παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών τους: Οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών τους στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης για να διασφαλίσουν ότι δεν εμπλέκονται ή δεν υφίστανται bullying (εκφοβισμό). Μπορούν επίσης να διδάξουν στα παιδιά τους την υπεύθυνη ψηφιακή ιθαγένεια.
 • Συνήγορος για την αλλαγή: Οι γονείς μπορούν να υποστηρίξουν πολιτικές και προγράμματα στις κοινότητές τους και στα σχολεία τους που προωθούν θετικές συμπεριφορές και αποτρέπουν το bullying (εκφοβισμό). Μπορούν επίσης να συνεργαστούν με άλλους γονείς και ηγέτες της κοινότητας για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά.

Συμμετοχή των νέων στον αγώνα κατά του εκφοβισμού

Οι νέοι δεν είναι μόνο θύματα εκφοβισμού. Μπορούν επίσης να είναι ισχυροί σύμμαχοι στον αγώνα εναντίον του.

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους οι νέοι μπορούν να εμπλακούν:

 • Μιλήστε ανοιχτά: Οι νέοι μπορούν να μιλήσουν εναντίον του εκφοβισμού λέγοντας στους γονείς, τους δασκάλους ή άλλους έμπιστους ενήλικες εάν αυτοί ή κάποιος που γνωρίζουν υφίσταται bullying (εκφοβισμό). Μπορούν επίσης να αναφέρουν ανώνυμα το bullying (εκφοβισμό) μέσω τηλεφωνικών γραμμών ή διαδικτυακών συστημάτων αναφοράς.
 • Υποστηρίξτε τους άλλους: Η νεολαία μπορεί να υπερασπιστεί άλλους που υφίστανται bullying (εκφοβισμό) μιλώντας ανοιχτά, προσφέροντας υποστήριξη ή παρεμβαίνοντας στην κατάσταση. Οι συμμαθητές σε μια τάξη μπορούν να βοηθήσουν άμεσα ένα παιδί που χρειάζεται βοήθεια προσεγγίζοντας το και εντάσσοντας το σε μια παρέα έτσι ώστε να μην είναι απομονωμένο. Με το τρόπο αυτό θα είναι πιο δύσκολο στα άτομα που το παρενοχλούν να πλησιάσουν και να του επιτεθούν. Επιπλέον το παιδί που είναι θύμα bulling θα αισθανθεί μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα ορθώσει πιο εύκολα το ανάστημά του όταν ξέρει ότι υπάρχει μια ομάδα παιδιών που τον υπερασπίζεται.
 • Συμμετέχετε: Οι νέοι μπορούν να εμπλακούν σε δραστηριότητες και προγράμματα στην κοινότητα και το σχολείο τους που προωθούν θετικές συμπεριφορές και αποτρέπουν το bullying (εκφοβισμό). Μπορούν επίσης να γίνουν εθελοντές ή να ενταχθούν σε οργανισμούς που εστιάζουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά.
 • Χρησιμοποιήστε τα κοινωνικά μέσα για καλό: Οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαδώσουν θετικά μηνύματα και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τον αντίκτυπο του εκφοβισμού. Μπορούν επίσης να προωθήσουν πόρους και υποστήριξη που είναι διαθέσιμη για όσους υφίστανται bullying (εκφοβισμό).

Αποτελεσματικές στρατηγικές για τη συμμετοχή γονέων και νέων

Η συμμετοχή γονέων και νέων στον αγώνα κατά του εκφοβισμού απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια και αποτελεσματικές στρατηγικές.

Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές:

 • Παροχή εκπαίδευσης: Οι γονείς και οι νέοι πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με το bullying (εκφοβισμό), τις επιπτώσεις του και τι μπορούν να κάνουν για να τον αποτρέψουν. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω εργαστηρίων, διαδικτυακών πόρων και προγραμμάτων ενημέρωσης της κοινότητας.
 • Δημιουργήστε ασφαλείς χώρους για συζήτηση: Οι γονείς και οι νέοι χρειάζονται ασφαλείς χώρους για να συζητήσουν τις εμπειρίες τους με το bullying (εκφοβισμό) και να μοιραστούν στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ομάδων υποστήριξης, φόρουμ και προγραμμάτων καθοδήγησης από ομοτίμους.
 • Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία: Οι γονείς και οι νέοι πρέπει να αισθάνονται άνετα μιλώντας για το bullying (εκφοβισμό) και τον αντίκτυπό του. Η ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας μπορεί να γίνει μέσω διασκέψεων γονέων και δασκάλων, σχολικών συνελεύσεων και κοινοτικών εκδηλώσεων.
 • Καλλιεργήστε την αίσθηση της κοινότητας: Οι γονείς και οι νέοι πρέπει να αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας που έχει δεσμευτεί να αποτρέψει και να ανταποκριθεί στο bullying (εκφοβισμό). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων ενημέρωσης της κοινότητας, ευκαιριών εθελοντών και σχολικών δραστηριοτήτων.