Πώς να αποτρέψετε το bullying στο σχολείο

Το bullying μπορεί να απειλήσει την σωματική ακεραιότητα αλλά ταυτόχρονα την συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών μέσα στο σχολικό περιβάλλον επηρεάζοντας τις μαθησιακές τους ικανότητες. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει κάποιος τέτοια φαινόμενα και επιθετικές συμπεριφορές είναι να τις σταματήσει πριν καν αρχίσουν. Ται εννοούμε με αυτό? Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πραγμάτων – πράξεων  – αντιδράσεων που θα μπορούσαν να γίνονται από την πλευρά των εκπαιδευτικών και να αποτρέψουν τέτοια φαινόμενα καθιστώντας το σχολείο ασφαλές για όλα τα παιδιά.

Η εκπαίδευση των δασκάλων / καθηγητών και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας μαζί με την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα bullying για την πρόληψη και αποτροπή βίαιων συμπεριφορών στα σχολεία φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα για σκέψη και συζήτηση εντός των σχολικών μονάδων.

Δραστηριότητες που διδάσκουν τα παιδιά για το Bullying

Το σχολείο δεν χρειάζεται απαραίτητα  κάποιο επίσημο πρόγραμμα ώστε να είναι σε θέση να αποτρέψει βίαιες συμπεριφορές. Μπορεί να συμπεριλάβει στο σχολικό πρόγραμμα απλές δράσεις και δραστηριότητες που διδάσκουν τα παιδιά σχετικά με το bullying.

  • Έρευνα στο διαδίκτυο στα πλαίσια του μαθήματος
  • Παρουσιάσεις εντός του σχολείου με θέμα την αποτροπή του bullying.
  • Συζητήσεις – Εκθέσεις με σχετικά θέματα πχ  βίαιη συμπεριφορά , αναφορά περιστατικών βίας εντός της σχολικής μονάδας.
  • Οι προεκτάσεις του bullying μέσα από μια καλλιτεχνική δραστηριότητα όπως μια θεατρική παράσταση.

Οι παραπάνω δράσεις θα βοηθήσουν όλα τα παιδιά να κατανοήσουν σε βάθος την σπουδαιότητα του φαινομένου και την σημασία που έχει η αποτροπή περιστατικών βίας ανάμεσα στους μαθητές.