Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα σχολεία

Για να διασφαλίσουμε επιτυχώς την αποτροπή φαινομένων bullying στα σχολεία , θα πρέπει αρχικά όλο το προσωπικό των σχολικών μονάδων, από τo Νηπιαγωγείo μέχρι το Λύκειο να είναι αρχικά ενημερωμένο για το τι ακριβώς είναι το bullying και ποιοι είναι οι κανόνες του κάθε σχολείου γύρω από το θέμα αυτό. Η εκπαίδευση των δασκάλων μπορεί να γίνει μέσα από on line σεμινάρια και συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη της  εκπαιδευτικής κοινότητας. Κάθε σχολείο πρέπει να έχει ξεκάθαρες διαδικασίες όσον αφορά σε περιστατικά σχολικής βίας και να εφαρμόζονται από όλους τους παιδαγωγούς. Η εκπαίδευση θα είναι επιτυχημένη όταν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι η φωνή τους έχει δύναμη. Κι αυτό θα γίνει μέσω της συλλογικής προσπάθειας σε μία σχολική μονάδα με την συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών.

Συμμετοχή γονέων και μαθητών

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν ενεργά στην αποτροπή φαινομένων βίας στα σχολεία όμως δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Οι γονείς αλλά και τα νεαρά άτομα μπορούν να παίξουν έναν πολύ σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη φαινομένων επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς στις σχολικές μονάδες δημιουργώντας μια σχολική επιτροπή ασφάλειας. Σε αυτή την επιτροπή μπορούν να αναφέρονται τυχόν ύποπτες και παραβατικές συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα εντός του σχολείου. 

 • Benefits of Parent and Youth Engagement
 • How Parents and Youth Can Contribute
 • School Safety Committees

Οφέλη της συνεργασίας γονέων και παιδιών – κοινή δέσμευση

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι Διευθυντές των σχολείων έχουν την δυναμική να αποτρέψουν φαινόμενα σχολικής παρενόχλησης. Μπορούν να εμπνεύσουν αλλά και να διατηρήσουν ένα κλίμα σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας του κάθε παιδιού. Όταν οι Διευθυντές σε συνεργασία με τους γονείς αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος του bullying μπορούν να καταφέρουν τα παρακάτω  :

 • Να αυξήσουν το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών και την διαρκή ενημέρωσή τους για θέματα bullying
 • Να περιορίσει την ανησυχία των γονέων για τα παιδιά τους
 • Να βοηθήσει τους δασκάλους αλλά και το προσωπικό του σχολείου να αφοσιωθούν στο έργο της διδασκαλίας κι όχι στα επιμέρους προβλήματα που προκύπτουν από άσχημες συμπεριφορές
 • Τα σχολεία είναι χώροι όπου μπορούν να λυθούν με επιτυχία προβλήματα επιθετικότητας εφόσον όλοι οι μαθητές είναι ενεργοί και έτοιμοι να αφουγκραστούν προβλήματα bullying σε συμμαθητές τους
 • Έγκαιρη αναγνώριση και κινητοποίηση όλων σε περιπτώσεις bullying  πριν το πρόβλημα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις
 • Υποστήριξη των γονέων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε σχετικές καμπάνιες για τη βία στα σχολεία. Ενημέρωση των παιδιών στο σπίτι και έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων σε παιδιά που είτε υφίστανται κάποια μορφή βίας είτε είναι οι ίδιοι θύτες αντίστοιχων συμπεριφορών.

Τα σχολεία μπορούν να δημιουργήσουν το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα είναι δυνατόν να εμπλακούν οι γονείς των παιδιών αλλά και οι νέοι, όμως αυτό θα πρέπει να γίνει σταδιακά. Για να επιτευχθεί η συμμετοχή όλων θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχα οι ρόλοι και τα δικαιώματα προς τους γονείς. Δηλαδή:

 • Τα παιδιά θα πρέπει να συνεισφέρουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με το bullying. Μπορούν να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους μέσα στα σχολεία ώστε να διαδώσουν μηνύματα σεβασμού και αλληλοστήριξης στους συμμαθητές τους, να ενημερώνουν για την αξία της πρόληψης μη αποδεκτών συμπεριφορών και να βοηθούν στην τήρηση των κανόνων και των αξιών μέσα στο σχολείο.
 • Ολόκληρο το προσωπικό του σχολείου μπορεί να κρατάει ενήμερους τους γονείς για ότι συμβαίνει στο σχολείο και να τους θεωρεί πραγματικούς συνεργάτες. Το σχολείο μπορεί να οργανώνει συναντήσεις σε ώρες που εξυπηρετούν τους γονείς με κίνητρο κάποιες παροχές όπως την φύλαξη των παιδιών ή κάποιο γεύμα.

Επιτροπές Ασφάλειας στα σχολεία

Η Επιτροπή Ασφάλειας μπορεί να είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων που εστιάζει σε θέματα ασφάλειας εντός των χώρων του σχολείου. Στόχος της είναι να κινητοποιήσει τους γονείς και τη νεολαία απέναντι σε φαινόμενα βίας στα σχολεία. Ας δούμε ποια άτομα μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια Επιτροπή:

 • Δάσκαλοι και καθηγητές που χαίρουν της εκτίμησης των παιδιών , είναι δυναμικοί και έχουν έντονα αναπτυγμένη την ενσυναίσθηση απέναντι στα προβλήματα των ανθρώπων γύρω τους.
 • Προσωπικό του σχολείου όπως ψυχολόγοι, γιατροί , οδηγοί λεωφορείων ή συνοδοί μπορούν να μεταφέρουν την εμπειρία τους σε φαινόμενα bullying.
 • Γονείς που μπορούν να μεταφέρουν την δική τους οπτική στην Επιτροπή ή τους προβληματισμούς αναφορικά με την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων βίας ή θυμού
 • Μαθητές με φρέσκιες ιδέες μπορούν να συνδράμουν στην πρόληψη ακραίων φαινομένων θυμού που καταλήγουν σε bullying.

Οι κύριες δραστηριότητες της Επιτροπής Ασφάλειας μπορεί να είναι:

 • Σχεδιασμός δράσεων και προγραμμάτων πρόληψης ή παρέμβασης σε καταστάσεις bullying. Εφαρμογή μετρήσιμων στόχων επιτυχίας.
 • Εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Προσπάθεια επανειλημμένων συναντήσεων ώστε να τηρούνται τα όρια επιτρεπτών ή μη συμπεριφορών.
 •  
 • Ανάπτυξη κουλτούρας και επικοινωνία των κανόνων που σχετίζονται με την αποφυγή της βίας στα σχολεία.
 • Επιμόρφωση της σχολικής κοινότητας για το bullying ώστε όλοι να κατανοήσουν σε βάθος το πρόβλημα και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο καθένας ξεχωριστά στην εύρεση λύσης στο πρόβλημα.
 • Διεξαγωγή ερευνών – ερωτηματολογίων για το bυllying σε όλα τα άτομα του σχολείου, παιδιά και προσωπικό.
 • Αξιολόγηση όλων των ενεργειών που έχουν γίνει και επανασχεδιασμός εφόσον απαιτείται.
 • Ανάπτυξη , επικοινωνία και υιοθέτηση πολιτικών και κανόνων που αφορούν την πρόληψη και αποφυγή φαινομένων bullying.
 • Ενημέρωση της κοινότητας του σχολείου ώστε να γνωρίζουν όλοι εάν υπάρχει πρόβλημα και ποιος είναι ο ρόλος του κάθε μέλους της κοινότητας στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.
 • Αδιάλειπτη προσπάθεια και στήριξη της προσπάθειας αποφυγής φαινομένων βίας στη σχολική μονάδα.