Οι νέοι LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) στον εκφοβισμό [lesbian, gay, bisexual, transgender and queer people]

Το bullying (εκφοβισμός) μπορεί να λάβει πολλές μορφές και μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι οι νέοι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς και ιντερσεξ (LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τις διακρίσεις. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) στον εκφοβισμό, καθώς και στρατηγικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Τα στατιστικά στοιχεία για τον εκφοβισμό LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) είναι ανησυχητικά

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2017 από την GLSEN, έναν εθνικό οργανισμό που επικεντρώθηκε σε ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς σχολεία για μαθητές LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ), το 85% των LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) μαθητών ανέφεραν ότι υπέστησαν λεκτική παρενόχληση, το 58% ανέφεραν ότι είχαν βιώσει διαδικτυακό εκφοβισμό και το 27% ανέφεραν ότι είχαν υποστεί σωματική παρενόχληση. Αυτοί οι αριθμοί είναι πολύ υψηλότεροι από αυτούς που αναφέρουν οι ετεροφυλόφιλοι συνομήλικοί τους.

Οι λόγοι αυτής της ανισότητας είναι περίπλοκοι.

Οι νέοι LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) αντιμετωπίζουν συχνά κοινωνική απομόνωση, διακρίσεις και στίγμα από τους συνομηλίκους τους, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Μπορεί να στοχοποιηθούν λόγω του φύλου ή του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή επειδή δεν συμμορφώνονται με τους παραδοσιακούς κανόνες φύλου. Μπορεί επίσης να βιώσουν εκφοβισμό ως αποτέλεσμα διαφορετικών ταυτοτήτων, όπως η φυλή ή η θρησκεία.

Οι επιπτώσεις του εκφοβισμού σε αυτή την ομάδα ανθρώπων LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) μπορεί να είναι σοβαρές και μακροχρόνιες.

Οι νέοι LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης, άγχους, κατάχρησης ουσιών, αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν ακαδημαϊκές δυσκολίες και κοινωνική απόσυρση. Επιπλέον, το τραύμα του εκφοβισμού LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) μπορεί να επεκταθεί και στην ενήλικη ζωή, επηρεάζοντας τις σχέσεις, τη σταδιοδρομία και τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθεί το bullying (εκφοβισμός) σε ανθρώπους της ομάδας LGBTQI (ΛΟΑΤΚΙ);

Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι σύμμαχοι για να υποστηρίξουν τη νεολαία LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) και να δημιουργήσουν ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντα:

Προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν να εκπαιδεύσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους σχετικά με τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) όσον αφορά τον εκφοβισμό. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν γλώσσα χωρίς αποκλεισμούς και να διδάξουν το σεβασμό της διαφορετικότητας.Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ευκαιρίες για διάλογο και συζήτηση για θέματα LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ), τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης.

Δημιουργήστε ασφαλείς χώρους

Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ασφαλή και υποστηρικτικά περιβάλλοντα όπου οι νέοι LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) μπορούν να αισθάνονται αποδεκτοί και εκτιμημένοι. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει καθορισμένες ομάδες μαθητών LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ), μπάνια ουδέτερα ως προς το φύλο και σχολικές πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς. Είναι επίσης σημαντικό να παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και άλλους πόρους για την υποστήριξη της ευημερίας τους. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η ομάδα Colour Youth που αποτελείται από νέα άτομα που προσφέρουν υποστήριξη και προσπαθούν να προστατέψουν τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν στην νεολαία LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ).

Αντιμετωπίστε άμεσα επιθετικές συμπεριφορές εκφοβισμού

Τα σχολεία και οι κοινότητες πρέπει να έχουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμούς αναφοράς, συνέπειες για τους δράστες και υποστήριξη για τα θύματα. Είναι επίσης σημαντικό να εμπλέκονται οι νέοι LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) στην ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των πολιτικών.

Δημιουργήστε συμμαχίες και δίκτυα υποστήριξης

Οι σύμμαχοι και οι υποστηρικτικοί ενήλικες μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς για τους νέους LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ). Μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέντορες, υποστηρικτές και πρότυπα. Μπορούν επίσης να εργαστούν για να οικοδομήσουν συμμαχίες με άλλες ομάδες και κοινότητες για να δημιουργήσουν μια ευρύτερη κουλτούρα συμμετοχής και σεβασμού.

Γιορτάστε τη διαφορετικότητα

Τέλος, είναι σημαντικό να γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα και τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πολιτιστικούς εορτασμούς, προσκεκλημένους ομιλητές και εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα για εκπαιδευτικούς και προσωπικό. Προάγοντας μια κουλτούρα σεβασμού και συμμετοχής, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους νέους.

Απαιτεί συντονισμένη και ολοκληρωμένη απάντηση

Συμπερασματικά, το bullying (εκφοβισμός) σε άτομα της ομάδας LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) είναι ένα σοβαρό ζήτημα που απαιτεί συντονισμένη και ολοκληρωμένη απάντηση. Με την προώθηση της ευαισθητοποίησης, τη δημιουργία ασφαλών χώρων, την αντιμετώπιση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, τη δημιουργία συμμαχιών και τον εορτασμό της διαφορετικότητας, μπορούμε να υποστηρίξουμε τη νεολαία LGBTQI  (ΛΟΑΤΚΙ) και να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα σεβασμού και ενσωμάτωσης στα σχολεία και τις κοινότητές μας.