Νεολαία που ανήκει σε οικογένεια στρατιωτικών – μια ειδική δημογραφική ευάλωτη στο ομάδα στο bullying (εκφοβισμό)

Το bullying (εκφοβισμός) είναι ένα διάχυτο ζήτημα που επηρεάζει τη νεολαία σε πολλές δημογραφικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν σχέση με τον στρατό. Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες στρατιωτικών αποτελούν  μια ιδιαίτερη ομάδα που συχνά βιώνει πολλαπλές μεταβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των μετεγκαταστάσεων, των γονικών αποστολών και της πιθανότητας απώλειας ενός γονέα λόγω ενεργού καθήκοντος. Αυτές οι εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο στρες, άγχος και κοινωνική απομόνωση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει συχνά τα άτομα αυτά να γίνουν εύκολος στόχος bullying (εκφοβισμού). Η κατανόηση των μοναδικών εμπειριών των νέων αυτής της κατηγορίας μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

Τα παιδιά των στρατιωτικών πιο επιρρεπείς στον εκφοβισμό

Τα παιδιά των στρατιωτικών αντιμετωπίζουν συχνά μοναδικές προκλήσεις που μπορούν να τους κάνουν πιο επιρρεπείς στον εκφοβισμό. Για παράδειγμα, οι στρατιωτικές οικογένειες μπορεί να μετακινούνται συχνά, γεγονός που μπορεί να διαταράξει τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών και των εφήβων. Η δημιουργία νέων φίλων μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους νέους που έχουν ξεριζωθεί από το οικείο περιβάλλον και τη ρουτίνα τους. Οι συχνές μετακινήσεις μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μια αίσθηση αστάθειας και ανασφάλειας, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική ευεξία και να δυσκολέψει τη νεολαία να δημιουργήσει ουσιαστικές σχέσεις με τους συνομήλικους τους.

Η απουσία των γονέων

Η απουσία των γονέων είναι μια άλλη κοινή εμπειρία μεταξύ των στρατιωτικών οικογενειών. Ο χωρισμός από έναν γονέα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει στρες και άγχος στα παιδιά, γεγονός που μπορεί να τα κάνει πιο ευάλωτα στον εκφοβισμό. Επιπλέον, ο φόβος της απώλειας ενός γονέα κατά τη διάρκεια της θητείας του πχ σε ενδεχόμενη συμμετοχή σε έναν πόλεμο ή άλλο πιθανό τραυματισμό που σχετίζονται με την υπηρεσία,  μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση αβεβαιότητας και άγχους που μπορεί να επιδεινώσει την συναισθηματική κατάσταση των παιδιών.

Για την αντιμετώπιση του bullying (εκφοβισμού) μεταξύ στρατιωτικών νέων

Προγράμματα μετάβασης

Για την αντιμετώπιση του bullying (εκφοβισμού) μεταξύ στρατιωτικών νέων, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν στρατηγικές που να λαμβάνουν υπόψη τις μοναδικές εμπειρίες τους. Μια σημαντική στρατηγική είναι η παροχή στοχευμένης υποστήριξης σε στρατιωτικές οικογένειες κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Για παράδειγμα, τα σχολεία και οι κοινοτικοί οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν προγράμματα μετάβασης για να βοηθήσουν στην ανακούφιση από το άγχος της μετάβασης σε μια νέα περιοχή. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες για να βοηθήσουν τους νέους να συνδεθούν με τα άλλα παιδιά στην περιοχή, να μάθουν για τους τοπικούς πόρους και να προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον.

Παροχή στοχευμένης υποστήριξης

Μια άλλη στρατηγική είναι η παροχή στοχευμένης υποστήριξης σε στρατιωτικούς νέους που έχουν κάποια εμπειρία  γονικής απώλειας.  Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες για να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματα άγχους, φόβου και στρες που σχετίζονται με τον αποχωρισμό από τον γονέα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προγράμματα που εστιάζουν στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και στη διδασκαλία δεξιοτήτων αντιμετώπισης, όπως πρακτικές επίγνωσης ή γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας.

Ασφαλές και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον

Εκτός από αυτές τις στοχευμένες υποστηρίξεις, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον που προωθεί θετικές σχέσεις και αποθαρρύνει τον εκφοβισμό. Τα σχολεία μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα που διδάσκουν κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες, όπως ενσυναίσθηση, επίλυση προβλημάτων και επίλυση συγκρούσεων. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να δημιουργήσουν θετικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους και να μειώσουν την πιθανότητα εκφοβισμού.

Πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη του εκφοβισμού

Τα σχολεία μπορούν επίσης να εφαρμόσουν πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη του εκφοβισμού και την αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση σαφών ορισμών του εκφοβισμού, την περιγραφή των συνεπειών για τη συμπεριφορά εκφοβισμού και την παροχή μιας ξεκάθαρης διαδικασίας αναφοράς για μαθητές που είναι μάρτυρες ή βιώνουν εκφοβισμό. Η συνεπής επιβολή αυτών των πολιτικών μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής νεολαίας.

Γονείς και φροντιστές στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού

Τέλος, είναι σημαντικό να εμπλέκονται οι γονείς και οι φροντιστές στις προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού. Ο σύλλογος γονέων θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική βοήθεια ενισχύοντας το έργο των δασκάλων και συζητώντας με όλους τους γονείς για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν. Τα σχολεία μπορούν να παρέχουν πόρους για να βοηθήσουν τους γονείς να μιλήσουν στα παιδιά τους για τον εκφοβισμό, να εντοπίζουν προειδοποιητικά σημάδια εκφοβισμού και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης όταν χρειάζεται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ή τη σύνδεση οικογενειών με κοινοτικούς οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη σε οικογένειες στρατιωτικών.