Πως αντιμετωπίζεται το ψυχολογικό bullying και τραύμα: Μια απλοποιημένη προσέγγιση

Πως αντιμετωπίζεται το ψυχολογικό bullying και τραύμα
Πως αντιμετωπίζεται το ψυχολογικό bullying και τραύμα

Το ψυχολογικό bullying αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό φαινόμενο στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας, που αξίζει μια πιο λεπτομερή και διεξοδική ανάλυση.

Αποτελεί έναν τύπο βλαβερής συμπεριφοράς, που επιδιώκει όχι μόνο την πρόκληση πληγών στον ψυχισμό του θύματος αλλά και τη δημιουργία ενός βίαιου και επιβλαβούς ψυχικού πλαισίου. Στο οποίο το θύμα θα πρέπει να επιβιώσει…. Ο όρος “τραύμα” αναδεικνύει το γεγονός ότι το ψυχολογικό bullying μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του ατόμου.

Το ψυχολογικό bullying είναι επίσης γνωστό ως “κρυφό bullying” ή “σχέση ακαμψίας” και έχει 2 κύριες μορφές

 1. Είναι “αόρατο” και βασίζεται στη διάδοση ψευδών φημών, τον αποπροσανατολισμό των ατόμων εναντίον του στόχου. Συχνά συμβαίνει στο σχολείο και online [διαδικτυακός εκφοβισμός].
 2. Gaslighting (Γκασλάϊτινγκ) Το gaslighting δημιουργεί αβεβαιότητα, όχι μόνο στο θύμα, αλλά και σε όσους βρίσκονται σε θέση να βοηθήσουν.

Είναι όταν ο εκφοβιστής λέει στο θύμα ότι φαντάζεται κάτι… “Είναι όλα στο μυαλό σου!”


Η επίδραση του ψυχολογικού bullying στην ψυχική υγεία είναι πολύ πολύπλοκη. Οι άνθρωποι που υποβάλλονται σε αυτό τον τύπο εκφοβισμού μπορεί να αναπτύξουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, και άγχος.

Η συνεχής έκθεση στο ψυχολογικό bullying μπορεί να δημιουργήσει “αναισθησία στον πόνο”. Καθώς το θύμα θα προσπαθήσει να αποφεύγει την ενδεχόμενη επιθετικότητα, προσαρμόζοντας τον εαυτό του. Αυτό μπορεί να επιφέρει περαιτέρω επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Καθώς η ανακρίβεια της πραγματικής του ταυτότητας, μπορεί να δημιουργήσει αναταραχές στον εσωτερικό του κόσμο.

Πέραν των συναισθηματικών επιπτώσεων, το ψυχολογικό bullying μπορεί να επηρεάσει και την συμπεριφορά του ατόμου. Τα θύματα μπορεί να αναπτύξουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τον κόσμο που τους τραυμάτισε…. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και απώλεια της κοινωνικής υποστήριξης, πράγμα που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον κύκλο του τραύματος.

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του ψυχολογικού bullying απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την εκπαιδευτική κοινότητα. Από τις οικογένειες, τους ψυχολόγους και τους νομοθέτες. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος και η προώθηση μιας πιο ενεργητικής αντιμετώπισης, αποτελούν βασικά βήματα προς την προστασία της ψυχικής υγείας των ατόμων που εκτίθενται στο ψυχολογικό bullying.

Επίπεδα Ψυχολογικού Βullying:

Η ποικιλία των μορφών του ψυχολογικού bullying αναδεικνύει και την πολυπλοκότητα αυτού του φαινομένου. Στην πραγματικότητα, το ψυχολογικό bullying εκδηλώνεται μέσα από διαφορετικές διαστάσεις. Περιλαμβάνοντας τόσο προφορικές όσο και μη-προφορικές εκφράσεις επιθετικότητας.

Σε πολλές περιπτώσεις, το ψυχολογικό bullying εκδηλώνεται μέσω λεκτικών επιθέσεων. Συμπεριλαμβανομένων των ύβρεων, της δυσφήμισης και του ρατσισμού. Οι λεκτικές εκφράσεις αυτές είναι ικανές να προκαλέσουν βαθιές πληγές στον ψυχισμό του θύματος. Και να δημιουργήσουν μια αίσθηση ανασφάλειας και απομόνωσης.

Ωστόσο, το ψυχολογικό bullying δεν περιορίζεται μόνο στον λεκτικό εκφοβισμό. Ο αποκλεισμός είναι μια άλλη σημαντική μορφή του ψυχολογικού bullying. όπου το θύμα απομακρύνεται από κοινωνικές ομάδες και δραστηριότητες, εξαιτίας της απορρίψης και της απομόνωσης από τους άλλους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στην αυτοεκτίμηση και την κοινωνική ολοκλήρωση του ατόμου.

Επιπλέον, η δημόσια απευθείας απειλή αποτελεί ανησυχητική μορφή ψυχολογικού bullying. Σε αυτήν την περίπτωση, το θύμα αντιμετωπίζει απειλητικές δηλώσεις και συμπεριφορές που εκφράζουν άμεση βλάβη και κίνδυνο για την ασφάλειά του. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματικό άγχος και συνεχή ένταση στο θύμα. Με πιο άμεσες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και τη γενική ευημερία του.

Η κατανόηση των διαφόρων μορφών ψυχολογικού bullying, αποκαλύπτει και την πολυπλοκότητα του φαινομένου και την ανάγκη για πολυδιάστατες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση και την πρόληψη αυτής της σοβαρής πρόκλησης. Στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας.

Τραύμα και Ψυχολογικό Βullying

Το ψυχολογικό bullying αναδεικνύει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Ως ένα σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των ψυχικών τραυμάτων, στον ψυχικό κόσμο των ατόμων. Τα τραύματα από το ψυχολογικό bullying εκδηλώνονται σε πολλά επίπεδα. Και επηρεάζουν την ψυχική υγεία, τις κοινωνικές σχέσεις και την ακαδημαϊκή απόδοση των θυμάτων.

Το πρώτο και ίσως πιο εμφανές αποτέλεσμα του ψυχολογικού bullying είναι η ψυχική υγεία των θυμάτων. Οι συνεχείς ψυχολογικές επιθέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη ανησυχία, κατάθλιψη και αίσθηση ανασφάλειας. Τα θύματα ενδέχεται να αναπτύξουν στρες και αναισθησία στον ψυχικό πόνο. Και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην αντιμετώπιση των συναισθημάτων τους. Συχνά, αυτές οι επιπτώσεις επιδεινώνουν την ψυχολογική υγεία του ατόμου με τον καιρό, ενδυναμώνοντας τον κύκλο του τραύματος.

Εκτός από τις συνέπειες στην ψυχική υγεία, το ψυχολογικό bullying επηρεάζει και τις κοινωνικές σχέσεις των θυμάτων. Η συνεχής εκφοβιστική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση. Καθώς τα θύματα αποφεύγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτό επιδεινώνει την επικοινωνία και τις σχέσεις τους με τους άλλους. Ενδυναμώνοντας το αίσθημα της απομόνωσης και της μοναξιάς.

Το ψυχολογικό bullying μπορεί να επηρεάσει σοβαρά και την ακαδημαϊκή επίδοση των θυμάτων. Η συνεχής έκθεση σε ψυχολογική επιθετικότητα, μπορεί να αποσπάσει την προσοχή την ενέργεια των θυμάτων από τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Αυτό οδηγήσει σε πτώση της ακαδημαϊκής επίδοσης, με πιθανές επιπτώσεις στο μέλλον τους.

Η αντιμετώπιση και η πρόληψη αυτού του φαινομένου απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ των ψυχολόγων, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ατόμων που εκτίθενται στο ψυχολογικό bullying και τη μείωση των τραυμάτων που προκαλεί.

Οι επιπτώσεις του ψυχολογικού bullying στην ψυχική υγεία

Δυστυχώς οι επιπτώσεις του ψυχολογικού bullying στην ψυχική υγεία αντιπροσωπεύουν μια σοβαρή ανησυχία. Καθώς το ψυχολογικό bullying δημιουργεί ένα τοξικό ψυχικό περίγυρο, μπορεί να έχει μακρόχρονες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των θυμάτων. Οι πιο συνηθισμένες επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Αύξηση του άγχους: Το ψυχολογικό bullying μπορεί να προκαλέσει συνεχείς ανησυχίες και αίσθημα ανασφάλειας στα θύματα. Ο φόβος της επίθεσης του κακοποιητή ενισχύει το άγχος και μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο άγχος.
 • Κατάθλιψη: Τα θύματα του ψυχολογικού bullying αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κατάθλιψης. Η συνεχής ψυχολογική πίεση και η αίσθηση απορρίψης, μπορεί να εξαντλήσουν τον ψυχισμό των θυμάτων.
 • Ψυχική αναστάτωση: Το ψυχολογικό bullying μπορεί να οδηγήσει σε ψυχικές αναστατώσεις, όπως πανικό επιθέσεις, τραυματικό στρες, και αυξημένη ευαισθησία στον φόβο.
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση: Τα θύματα του ψυχολογικού bullying ενδέχεται να αναπτύξουν αρνητική αυτο-αντίληψη. Οι επανειλημμένες επιθέσεις επηρεάζουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και μειώνουν την αυτοπεποίθηση.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα τραύματα από το ψυχολογικό bullying δεν περιορίζονται μόνο στην παιδική ή εφηβική ηλικία. Οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να συνεχίσουν να επηρεάζουν τους ενήλικες άνθρωπους, προκαλώντας μακροπρόθεσμα ψυχολογικά προβλήματα.

Προσέγγιση και Αντιμετώπιση του ψυχολογικού bullying

Οι παρακάτω προσεγγίσεις αποτελούν βασικά βήματα για την αντιμετώπιση του ψυχολογικού bullying:

 1. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το ψυχολογικό bullying και τις επιπτώσεις του. Η εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης, πρόληψης και αντιμετώπισης του bullying είναι ζωτικής σημασίας.
 2. Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλόντος: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργήσουν ασφαλή περιβάλλοντα στο σχολείο. Όπου τα παιδιά και οι έφηβοι να νιώθουν ότι μπορούν να αναφέρουν τα περιστατικά του ψυχολογικού bullying, χωρίς φόβο. Η ενθάρρυνση της ανοικτής επικοινωνίας είναι κρίσιμη.
 3. Πρόληψη: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προωθήσουν προγράμματα πρόληψης του bullying. Που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας, της ενδυνάμωσης των παιδιών και της επικοινωνιακής ικανότητας.
 4. Υποστήριξη των θυμάτων: Τα θύματα του ψυχολογικού bullying χρειάζονται υποστήριξη. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι ψυχολόγοι πρέπει να παρέχουν στα θύματα ακροάσεις και εργαλεία για την αντιμετώπιση του “ψυχολογικού τραυματισμού”.
 5. Κυρώσεις για τους κακοποιητές: Είναι σημαντικό να υπάρχουν κυρώσεις για τους κακοποιητές. Ώστε να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των επιθέσεών τους. Αυτό μπορεί να αποτρέψει την επανάληψη της συμπεριφοράς τους.
 6. Συνεργασία με ειδικούς: Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να παράσχουν εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη. Τόσο στα θύματα όσο και στους κακοποιητές. Με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών και των συνεπειών του ψυχολογικού bullying.

Η αντιμετώπιση του ψυχολογικού bullying απαιτεί πολλές προσπάθειες και συνεργασία από διάφορους φορείς. Η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλόντος, η ευαισθητοποίηση και η υποστήριξη των θυμάτων, αποτελούν κρίσιμα βήματα προς την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος.

Αυτοεκτίμηση και περίγυρος

Το τραύμα εκφοβισμού μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Τα θύματα εκφοβισμού μπορεί να αναπτύξουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους και να παλεύουν με αισθήματα αναξιότητας ή ανεπάρκειας. Μπορεί επίσης να είναι συνεχώς σε επιφυλακή, προβλέποντας περαιτέρω επιθέσεις ή κακομεταχείριση.

Ενώ το τραύμα εκφοβισμού είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, υπάρχουν βήματα που μπορούν να ληφθούν για να αποφευχθεί. Μια βασική προσέγγιση είναι η προώθηση της ενσυναίσθησης και της καλοσύνης, μεταξύ των ατόμων και των κοινοτήτων.

Καλλιεργώντας μια κουλτούρα σεβασμού και κατανόησης, μπορούμε να μειώσουμε τη συχνότητα του εκφοβισμού και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο, πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους. Είναι επίσης σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες του εκφοβισμού. Οι οποίες συχνά πηγάζουν από ζητήματα όπως, η κοινωνική ανισότητα, οι ανισορροπίες εξουσίας και η έλλειψη υγιών μηχανισμών αντιμετώπισης.

Αντιμετωπίζοντας αυτούς τους υποκείμενους παράγοντες και παρέχοντας υποστήριξη σε άτομα που αγωνίζονται, μπορούμε να βοηθήσουμε να αποτρέψουμε τη συνέχιση του κύκλου του εκφοβισμού.

Για άτομα που έχουν ήδη βιώσει τραύμα εκφοβισμού, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επιλογές θεραπείας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ψυχοθεραπεία, ομάδες υποστήριξης και άλλες μορφές συμβουλευτικής. Είναι σημαντικό για τα θύματα του εκφοβισμού να αναζητούν βοήθεια και υποστήριξη. Και να συνεργάζονται με εκπαιδευμένους επαγγελματίες που μπορούν να τα βοηθήσουν και να αντιμετωπίσουν το τραύμα τους ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία επούλωσης.

Στρατηγικές αυτοφροντίδας από το ψυχολογικό bullying

Εκτός από την αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας, υπάρχει μια σειρά από στρατηγικές αυτοφροντίδας που μπορεί να είναι χρήσιμες για άτομα που έχουν βιώσει τραύμα εκφοβισμού. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την εξάσκηση της επίγνωσης και του διαλογισμού, τη σωματική άσκηση, τον χρόνο στη φύση και την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, από φίλους και μέλη της οικογένειας.

Τελικά, το κλειδί για την αντιμετώπιση του τραύματος εκφοβισμού είναι να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ενσυναίσθησης, σεβασμού και καλοσύνης.

Δουλεύοντας μαζί για την πρόληψη του εκφοβισμού και την υποστήριξη όσων έχουν πληγεί από αυτόν, μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο υποστηρικτικού κόσμου για όλους.