Τρόποι αντιμετώπισης cyber-bullying [διαδικτυακού εκφοβισμού] μέσω του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Τρόποι αντιμετώπισης cyber-bullying [διαδικτυακού εκφοβισμού] μέσω του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
Τρόποι αντιμετώπισης cyber-bullying [διαδικτυακού εκφοβισμού] μέσω του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Για να αντιμετωπίσουμε το cyber-bullying [διαδικτυακό εκφοβισμό], θέλει πρώτα Θάρρος. Kαι δεύτερο, να απευθυνθούμε στους σωστούς φορείς. Η καλύτερη προστασία από το cyber εκφοβισμό, είναι να γνωρίζουμε τους τρόπους αντιμετώπισης του cyber-bullying [διαδικτυακού εκφοβισμού] εκ των προτέρων. Καθώς αυτοί μπορούν να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την προήγηση μας με ασφάλειά στον κυβερνοχώρο.

Γι αυτό και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη στους χρήστες του διαδικτύου, με τρεις κεντρικές πρωτοβουλίες. Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr, παρέχει πληροφορίες και υλικό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Με τη συμβουλευτική γραμμή Help-line, εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη σε θέματα όπως, η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Επιπλέον, η Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών Safe-Line δέχεται αναφορές για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου. Και συνεργάζεται με εθνικές και διεθνείς αρχές, καθιστώντας το Κέντρο σημαντικό παράγοντα στον αγώνα ενάντια στο παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου.

Τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2016. Υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών , που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο. Καθώς επίσης και ο επίσημα αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

3 Τρόποι αντιμετώπισης cyber-bullying και καταγγελίας στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου, με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων:

  1. Μέσω της ιστοσελίδας του, SaferInternet4Kids.gr μπορείς να ενημερωθείς και να αντλήσεις υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ. Και της χρήσης των κοινωνικών δικτύων. Το ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται τόσο σε γονείς και εκπαιδευτικούς, όσο και σε εφήβους και παιδιά. Και περιλαμβάνει κατάλληλο υλικό πολυμέσων, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  2. Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του ιστοχώρου www.help-line.gr. Εκεί εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς, σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών.
  3. Τέλος, μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου Safe-Line (www.safeline.gr). Αυτό δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου. Και συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία, όσο και με την INTERPOL, μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας. Και δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα.

Χωρίς cyber-bullying [διαδικτυακό εκφοβισμό] και στην Ελλάδα

Συνολικά, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αναδεικνύεται ως ένα πολύτιμο μέσο για την προστασία και ενημέρωση των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα. Με τις προωθούμενες δράσεις του, ενθαρρύνει την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του ίντερνετ. Και συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού και άλλων προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου.

Με τη συνεχή προσπάθεια να διασφαλίσει ένα ασφαλές διαδίκτυο για όλους, το Κέντρο αναδεικνύεται ως ένα πρότυπο για χώρες που θα ακολουθήσουν κανόνες για την προστασία των χρηστών του διαδικτύου.

Μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών πρωτοβουλιών, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πιο ασφαλές, ενημερωμένο και εποικοδομητικό διαδίκτυο για το μέλλον.
Χωρίς cyber-bullying [διαδικτυακό εκφοβισμό] και στην Ελλάδα…