Ορισμός Bullying:

Με τον όρο «σχολικό εκφοβισμό» περιγράφουμε μια βίαιη ενέργεια ή πράξη που γίνεται από έναν μαθητή σε έναν άλλον κατ΄ εξακολούθηση και σκοπό έχει να βλάψει το θύμα το οποίο συνήθως δυσκολεύεται να προστατέψει τον εαυτό του. Η επίθεση ξεκινάει από την επιθυμία ενός ατόμου να βλάψει κάποιον άλλον και συχνά προϋποθέτει άνιση κατανομή δύναμης απέναντι στο θύμα.
Ο εκφοβισμός περιλαμβάνει επίσης φαινόμενα όπως απειλές , διάδοση φημολογίας κακόβουλα σε βάρος κάποιου παιδιού αλλά ακόμη και την περιθωριοποίηση ενός παιδιού από ένα υποσύνολο ή μια ομάδα.

Με άλλα λόγια, εμείς εδώ στην Ελλάδα θα ορίζαμε τον εκφοβισμό ως «νταηλίκι». Όλοι θυμόμαστε τον νταή του σχολείου που έριχνε ξύλο στα υπόλοιπα παιδιά και ήταν συνήθως από τους χειρότερους μαθητές στην τάξη. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από το παρελθόν και τείνουν να πάρουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Τα παιδιά βασανίζονται περισσότερο σήμερα λόγω των πολλαπλών μορφών που μπορεί να πάρει σήμερα ο εκφοβισμός κυρίως λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας.

Χαρακτηριστικά & Μορφές

Ο Rigby (1996) αναφέρει 2 τύπους εκφοβισμού:

  • τον βλαπτικό ή κακόβουλο τύπο &

Σε αυτόν τον τύπο ανήκουν τα παιδιά εκείνα που συνειδητά επιλέγουν να προκαλέσουν βλάβη σε έναν άλλον μαθητή

  • τον μη-βλαπτικό τύπο

Σε αυτόν τον τύπο ο εκφοβισμός δεν προκαλείται συνειδητά.

Η σχολική βία εμπεριέχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά όπως είναι η ισχύς και ο έλεγχος. Άλλα χαρακτηριστικά είναι:

  • η αναντιστοιχία δύναμης ανάμεσα στο θύτη και στο θύμα, σωματική ή ψυχολογική, η επιβολή βούλησης, η κατάχρηση εξουσίας ή η απειλή εκφοβισμού.
  • η συμπεριφορές που γίνονται επαναλαμβανόμενα ή σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • η εσκεμμένη πρόκληση βλάβης ή ζημίας ή κακοποίησης.
  • το αίσθημα ευχαρίστησης και ικανοποίησης του θύτη από τον εκφοβισμό
  • το αίσθημα δυσφορίας και ανικανότητας  από το θύμα που συχνά είναι αδύναμο να υπερασπιστεί στον εαυτό του.